Ne izaći iz cigana

Ostati u blatu. Počišćen sa terena. Biti ponižen do te mere da te porede sa ciganima. Obično se izraz koristi u sportskim nadmetanjima, isključivo kada se igra basket. Kada neko izgubi basket a nije prešao deset.

X: Gde si brate, je l’ bilo kakvog basketa?

Y: Ma jeste odrali smo neke pacere, šminkere u Džordankama, uzeli smo im kintu.

X: Pa koliko je bilo, koliko ste pobedili?

Y: Čistka. 21: 6.

X: Znači nisu izašli iz cigana.

Preuzeto sa http://vukajlija.com