Nanjušiti krv

Osetiti nečiju slabost i odmah, istog trenutka udariti u tom pravcu kako bi se ostvario određeni cilj ili srušila neka barijera.

Osobina koju poseduju ajkule, jer tako dolaze do plena da bi se prehranile i određeni ljudi, koji tako eksploatišu druge ljude i razne situacije, okrećući ih u svoju korist.

– Dobar dan, izvolite.

– Dobar dan gospodine. Hteli bismo da popričamo sa vama koji minut o vašoj veri, ukoliko imate vremena.

– Jaoj znate, nije baš najbolji trenutak sada.

– Uvek je dobar trenutak za razgovor o veri.

– Nije to, nego u žalosti smo. Otac mi je preminuo.

– U žalosti. Pa što ne kažete. Sada vam je baš potrebno da malo zastanete. Porazmislite o svemu. Jehova nudi odgovor na razna pitanja vezana za život posle smrti.

– Pa ne znam.

– Imamo ovde brošure, knjige razne, mogle bi vam pomoći. Ako možemo da uđemo samo na kratko. Neće dugo trajati.

– Pa dobro, ako vi kažete da će pomoći.

– Naravno da će vam pomoći. Sada je baš idealan momenat.

– Evo izvolite unutra.

– Hvala. Ju, što je mračno ovde kod vas. Ovaj gospodine, nema potrebe da zaključavate, brzo ćemo mi. Možda stvarno nije dobar trenutak.

– Šta je sektaši? Nanjušili ste krv pa kidišete kao mutavi a?

– Pa nije….ovaj….nismo mi…šta će vam taj nož? Jesmo vas prekinuli u ručku? Gospodine? Ko su ovi ljudi?

– Džonsone, sprovedi ih u podrum i ponesi instrumente. Vreme je da popričamo sa njima o veri.

Preuzeto sa http://vukajlija.com