Medicinsko – psihološki poremećaji u crtaćima i bajkama

Pojava da se u crtanim filmovima i bajkama sreću medicinski i psihološki pojmovi i pokušaji njihovog zbrinjavanja.

KPR (kardio – pulmonalna reanimacija – veštačko disanje)

Snežana i sedam patuljaka;

Postavlja se pitanje da li je jabuka bila otrovana, ili je došlo do zastoja bolusa (zalogaja) u disajnim putevima.

Princ prilazi Snežani, ruke postavlja na grudnu kost, i stavlja svoje usne na njene. Za udžbenik.

Verbigeracija (besmisleno ponavljanje istih reči ili rečenica).

Duško dugouško, Bajka o Ivici i Marici.

Duško: Šefe, ovo je bajka o Ivici i Marici…

Princ: Ivica… Ivica… Ivica…

Tetanus, izazvan bakterijom Clostridia tetani.

Uspavana lepotica;

Ubod prsta na staroj preslici.

Podvojenje ličnosti

Vuk u bajkama i crtaćima, sklon prerušavanju u žensko.

Akromegalija (poremećaj hormonskog statusa hipofize, nesrazmeran rast udova)

Zvonar Bogorodičine crkve, Kvazimodo.

Ahondroplazija (patuljast rast)

Palčić, Biberče.

Avitaminoza, hipovitaminoza, poremećaj jona i minerala plazme.

Voda života.

Bolestan car, kome je jedini lek "voda života", najverovatnije prirodni izvor vitamina ili esencijalnih jona i minerala.

Izlečenje nakon konzumacije.

Depersonalizacija (sebe doživljava kao nešto tude, nestvarno), Derealizacija (doživljava izmenjenu stvarnost)

Carevo novo odelo.

Samo neki od primera.

Edited by: Jessica Rabbit

Popaj ima Bekerovu mišićnu distrofiju (pseudohipertrofija proksimalnih mišića)Oliva hipertireozu…

Preuzeto sa http://vukajlija.com