Međa

Imaginarna, promenljiva i krajnje subjektivna linija koja razdvaja dve njive. Da nije međe ne bi se znalo ko čiju njivu đubri, a pošto se ne zna ni sa njom onda bi bez nje broj advokata spao na 18 na sto stanovnika. Takođe, razlog zašto je bolje biti službenik Katastra nepokretnosti nego sanitarni inspektor.

Krivični zakon RS, čl.1546, stav 1, tačka 1:

Oblici ubistva:

1. Ubistvo sa umišljajem

2. Ubistvo na mah

3. Ubistvo iz nehata

4. Ubistvo zbog međe

5. Ubistvo brata zbog međe

Preuzeto sa http://vukajlija.com