Mator konj

Назив за мушку особу било које доби изнад 14 година, чије понашање није у складу са кодексима понашања старијих људи, занимљиво, најчешће мушког пола.

– Јао види овога, матор коњ, сад је нашао да вози оне ролшуе!

– Ау онај Бранко, има и жену и децу, матор коњ, а излази и напије се!

Preuzeto sa http://vukajlija.com