Lik i telo

Dve stvari na koje se usredsredimo kad razgovaramo sa pametnim, elokventnim i obrazovanim ženama.

– Ova Mileva baš rastura fiziku… Čuo sam da je na pragu epohalnog otkrića…

– Da, već duže proučavam njen lik i telo.

– Misliš, lik i delo, Alberte?

– Ne, mislim da je jebem.

Preuzeto sa http://vukajlija.com