Kvalitetna roba kod Kineza

Баш као што је проналажење игле за кукичање за шиваћу машину "Багат" комада један у n^2 пластова сена захтеван и значајно отежан посао, тако је и проналазак нечега квалитетног "маде ин ПРЦ" код малих незваничних дистрибутера-азиланата пут посут трњем и шодером крупне гранулације. Вероватноћа да ће те овако нешто задесити једнака је вероватноћи да у (покојној) "Застави" купиш дуготрајни "југо" – минимална, али кад се деси, чини ти се да је сваки голуб на овом свету одлучио да те декорише целокупним садржајем свог сенгрупа.

– Пошто ти овај тример за живицу?

– Песто динала! Много добав!

– Аха… Имаш нешто јаче?

– Тај добав! Песто динала, много супел!

– Не, имаш нешто чему неће да се сломи нож на младој луцерки?

– А! Видим ти у очима мир! Ти си тај!

– А?

– Мир, мир, мала моја кромпирова златице! Прошао си врата на која куцају само малобројни, али буди стрпљив! Поток који јури не узбуркава реку!

– Значи немаш?

– Ох, срећног дана! Имам, имам, другима сам продавао тримере што их произвођаху ђаци из Баодинга на часовима општетехничког образовања, а он је чекао на тебе да се појавиш, да га узмеш и кротиш шимшире и тује! Али стој – да ли си га достојан?

– ‘Оћеш да ми даш ако имаш? Ако нећеш, идем.

– Три му је коњске снаге, маказе 50 инча, ватрена му сила сукља кроз ауспух каогод ждрепцу степском дах за хладних дана! Погледај у срцу свом и реци – нисам ли га достојан? Шта ћу за њега жртвовати?

– Седамсто.

– Ко има новца, змају је по снази сличан! Носи га, мали мој морски краставче, носи га и запамти: трава се повија под ногом што је гази!

– Пријатно.

Preuzeto sa http://vukajlija.com