Krnji perfekat

Sinoćni događaj pun crnih rupa.

– Šta ti je sa usnom? Ko te ugriz’o?

– Ma šibnula me grana kad su me juče poslali u šumu po drva. Bili smo na kampovanju.

– Stvarno? Kako je bilo?

– Ono čega se ja sećam je bilo fenomenalno, sem gulaša kome je Deki stavio šećer umesto soli. Ostalo je istorija, šano dušo. Jutros sam se probudio sto metara od šatora sa čarapom u ustima i bez gaća.

Preuzeto sa http://vukajlija.com