Krmača monitor

Glomazan uređaj starijeg datuma proizvodnje. Dominira na radnom stolu zauzimajući ogromnu površinu. Duži je od noćne more. Ukoliko se koristi par godina, primećeno je da se socijalizuje: peva dok je uključen (zapravo pišti) i povremeno namigne.

-Dragi, možeš li doterati časom viljuškar do sobe? Treba da maknemo krmaču, hoću da izbrišem prašinu sa stola.

Preuzeto sa http://vukajlija.com