Konj

Veoma inteligentna i pametna životinja.Pogrešno ubačena u uvrede tipa "konju jedan" i slično.

Moj pokojni deda je imao konja koji znao sam da stane pokraj kafane ne slušajući dedine komande.Normalno deda bi poslušao sugestiju "cvetka" te bi otišao u kafanu na "koju".Ako se kojim slučajem deda odluči na koju više i zadrži se u kafani,Cvetko bi sam krenuo i otišao kući.Redovno bi deda uspeo da se posle koje više popne na kola i legne,tada bi ga cvetko odveo kući.Naravno moja baba bi vikala i na Cvetka i na dedu,jer zna da je Cvetko kriv za sve.

Preuzeto sa http://vukajlija.com