Koliko bi mi dao?

Trik pitanje ženskih osoba starijih od trideset godina, upućeno do tog momenta zadovoljavajućim muškim individuama. Iako ga ređe postavljaju kada pređu četrdesetu, u ekstremnijim varijantama se javlja i sve do pedesete. Žuto svetlo ispred raskrsnice zvane snošaj. Pravi odgovor daje zeleno svetlo, a pogrešan crveno, sa sve rampom i mehaničkim bodljama za bušenje guma u asfaltu. Sredine nema.

Jasno je da se ovo pitanje postavalja isključivo onoj manjoj grupi od 90% muškaraca koji su u “oćnom statusu”. Evo i nekih mogućih odgovora, a na osnovu upravo izmišljene matematičke formule, uzećemo da prosečna milfara koja bi ovo pitanje postavila ima 38 godina.

Izgledaš kao da imaš 20 godina

Lep pokušaj, ali sve što možeš dobiti je ironičan osmeh na ovakvu neozbiljnost i menjanje teme od strane dame. Važna napomena: ne izostavljati “izgledaš kao da”, kako se odgovor ne bi smatrao sprdnjom i uvredljivim na ovo isuviše ozbiljno pitanje sa kojim se ne treba sprdati. Crveno svetlo.

Imaš 29 godina

Alo, ona je ponosna na svoje godine, a nekada šokantni ulazak u tridesete danas smatra važnim pečatom svom ekspu. Nemoj joj to oduzimati. U prvom momentu joj je prijalo, ali… Crveno svetlo.

Imaš 30/Nešto malo preko 30

To je to što želi da čuje. Na dobrom si putu. Možda te pita i “kako si pogodio”, iako očigledno nisi. Zeleno svetlo.

Imaš 38 godina

Neće te pitati kako si pogodio. Zeleno svetlo.

Imate 38 godina

Neće te pitati kako si pogodio. Crveno svetlo (osim ako je učiteljica u osnovnoj školi).

Imaš 40 godina

Ovde jedino mogu da slede potpitanja. Veštim odgovorima se priča može navesti na to da ti izgleda mnogo mlađe, a čim te pita to čuveno pitanje, pokušao si logikom da pretpostaviš da je starija nego što izgleda. Shvatiće da si pokušao da pogodiš godine i imaće razumevanja što nisi govorio ono što želi da čuje. Zeleno svetlo.

Imaš 50+ godina

Neozbiljan si. Ako pored crvenog svetla ne želiš i crveni obraz, probaj da munjevito izgovoriš “svakako si znatno mlađa od moje keve”. Crveno svetlo.

Dao bih ti 17, samo toliko imam

Nemaš ni toliko. Proveriće. Zeleno svetlo.

Dao bih ti 22, samo toliko imam

Nemaš toliko. Neće proveriti. Crveno svetlo.

NAPOMENA: Ne primenjivati kod medicinskih sestara i šalteruša, za njih važi sasvim drugačiji “pattern”.

Preuzeto sa http://vukajlija.com