Jedan se otego, drugi se protego

Svako je zamenljiv. Morbidan narodni izraz koji se obično koristi u vezi s pokojnikom. Svakako će neko drugi popuniti njegovo mesto.

– Ti jutros raskide veridbu, a večeras izlaziš s drugim?

– Jedan se otego, drugi se protego, muškaraca bar ima kolko oćeš.

– Štrajkovali ste da smenite direktora, kakav vam je sad ovaj drugi?

– Jedan se otego, drugi se protego, isti kurac.

Preuzeto sa http://vukajlija.com