Izgubiti memorijsku karticu

Стање свести када се услед конзумације психоактивних супстанци изгуби појам о времену и простору.

Напити се или наварити ( може и комбиновано ) те услед тога бити недоступан за спољни свет, таман и да уместо каше од мозга 064 картицу имаш .

Preuzeto sa http://vukajlija.com