Imunitet

Otpornost na posledice sopstvenog rizičnog ponašanja koja se stvara njegovim stalnim ponavljanjem.

– Boli onog Rusa kita, od sedme godine ide na minus deset, sad po jeseni ide u majici, ima pravi ruski imunitet.

– Mare duva od četrnaeste, sad može da ispuši dva džoka a da mu ne bude ništa, stekao je narkomanski imunitet.

– Ma lik je išao sa mnom u školu, krenuo je da krade i vara sa 14, sad mu ne može niko ništa, ima poslanički imunitet.

Preuzeto sa http://vukajlija.com