iam

Prvo lice jednine glagola imati u skracenom obliku. Koristi se u situacijama kad je vreme od izuzetnog značaja. Uvodjenjem i drugog bilabijalnog nazala "m"(tj. "imam" umesto "iam") bi se dupliralo vreme pregledavanja štosova od stotina sličica.

Postoji i negacija u istom obliku("neam"), ali ona nije toliko značajna, jer vlasnik sličica već prestaje da ih lista i gleda koliko će komada da ti izmuze za tu koju neaš.

iamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamneam kolko oćeš za nju?

Preuzeto sa http://vukajlija.com