I rukama i nogama

Свим снагама. Сва чула су укључена да би се дошло до жељеног циља.

– Еј, људи, јесте гледали нову емисију Ивана Ивановића?

– Нисмо тебра. Да имамо среће слушали бисмо га уживо и рукама и ногама.

Preuzeto sa http://vukajlija.com