Glasački leptir

Osoba koja živi samo jedan dan, na dan izbora. Razlika između leptira i ove osobe je to što je leptir dan pre bio gusenica, dok je ova osoba čak i godinama pre bila mrtva.

– Mićo, si čuo da najavljuju izbore opet?

– Čuo sam, opet će baba da mi bude živa jedan dan, jadna Milunka stalno od nje prave leptira…

Preuzeto sa https://vukajlija.com