Erotske dvosmislice

Usmene umotovorine, veoma popularne u narodu i često nepravedno zapostavljane kada je reč o folkloru našeg naroda. U njihovoj osnovi je igra reči. Javljaju se u razgovoru kao pošalice na račun sagovornika ("Seku li ti doma drva?", "Ima li kod vas mamuti?"), ali mogu imati i oblike drugih vrsta narodnih umotvorina:

a) zdravica:

Dobro poznata "Dragi gosti, i zete moj",

b) zagonetki:

"Mrdam ja, mrdaš ti, što više mrdamo, pre svršimo." (Šah)

"Tvrdo-savijeno, u devojku zabijeno; i svrbi i boli, al ga ona voli." (Minđuša),

c) brojalica:

"Endeš-pedneš, na moj sedneš;

dinar platiš pa se klatiš;

dinar turiš pa se sturiš",

d) pitalica:

Osoba A: "Milane, znaš li šta je to: ruke nema, noge nema, a ‘odi na kurac? Hehehe…

Osoba B: "Hehehe, ne znam, šta?

Osoba A: "Milane, bre… Ruke nema, noge nema, a ‘ODI NA KURAC."

Osoba B: "Pa ne znam, kaži mi!"

Osoba A: (hvata se za glavu)

Preuzeto sa http://vukajlija.com