*Drugi* deterdžent

Najbolji deterdžent na svetu.Toliko je dobar da mu nije potrebna reklama jer ga svi drugi koji pokušavaju dostići njegov nivo spominju u svojim reklamama i to kao reper kvaliteta i beline. (A Tajd multiekšn smo uporedili sa *drugim* deterdžentom

Njegova receptura je jedna od tri najveće tajne Malteškog reda a smatra se da se spravlja negde u vrletima Hercegovine od strane oslepljenih devica.

Preuzeto sa http://vukajlija.com