Crtati

Što rukama, što nogama, objašnjavati nemaču pojma ono što je trebalo shvatiti i verbalnim putem već nakon izgovorene prve rečenice, posle koje je ovaj, tupavim i zabezeknutim pogledom ipak samo blenuo u tebe.

– Mare, video sam tvoju „ne mogu bolesna da ustanem iz kreveta“ Danicu maločas kako kod tržnjaka ulazi u Šomijevu Bembaru.

– Ne razumem?

– Šta ne razumeš, je l’ treba da ti crtam?

————————————————–

– Savan neka se izvuče bočno na trojku, Novica će mu napraviti blok pod košem, Tripko će da drži poziciju, a ti Kosta, igraj najpre pik end rol sa Tepićem.

– Um, je l’ to znači da treba da mu izađem u blok?

– Naravno da ideš u blok! Jebeni pik end rol, Kosta! Treba li da ti crtam?!?

– Pa ako može, Dudo, značilo bi mi.

Preuzeto sa http://vukajlija.com