Birački spisak

Списак за куповину при недостатку финансијских средстава.

Да видимо… Треба ми таригуз, хлеб, млеко, нешто слано, нешто слатко, неки алкохол, нека дрога…

:отвара новчаник, пажљиво загледа:

Ок, значи треба ми таригуз, неки алкохол и ништа више.

Preuzeto sa http://vukajlija.com