Bio je kul tip

Aforizam koji definiše stanje odraslog čeljada u vremenu i prostoru jednog sistema. Dakle, reč je o promeni moždane mase iz jednog u drugo agregatno stanje, dijametralno suprotno u odnosu na ono prethodno pod uticajem sistemskih vetrova.

Raskenjah se..

Ali ‘ajmo ukratko. Pežorativni kontekst same definicije navodi nas da logički posmatramo samu terminologiju izraza i da bez prevelike mudrolije uđemo u srž problematike običnog radnika neke firme (npr.), koji je u pređašnjem životu, dok je bio još mlad, lud i zelen, pravio ludorije potpuno rasterećen i bez obaveza.

Bio je kul. Bejaše kul.

– Šta bi sa Zdravkom, jebeš mi sve? Nešto se usuk’o, propade čovek. Čuo sam da se zaposlio..

– A ne ne, nije zbog toga. Oženio se.

– Vid’, nisam znao to.. se sećaš koji je car bio?

– Da, bio je kul tip.

Preuzeto sa http://vukajlija.com