Balkon

Opseg shvatanja i razumevanja ograničenih ljudi.

– Julija siđi dole!

– Ne mogu Romeo!

– Siđi bre kurveštijo!

– Neću!

– Ja sam mislio da si ti žena širokog pogleda na svet i da želiš avanture.

– Puši kurac kmete!

– Nemoj da si ograničena k’o taj balkon na kojem stojiš!

– Mama ti je balkon!

Preuzeto sa http://vukajlija.com