Alelujčina

Augmentativ crkvenog blagoslova, koji sveštenici koriste umesto svetovnog " Taj rad! " .

– Brate Arsenije, znaš da sam juče kompletnu liturgiju odradio iz pogrešne knjige, jer sam ovu zaboravio, a na kraju nikad veće donacije?

– Alelujčina, brate Makarije, A LE LUJ ČI NA!

Preuzeto sa http://vukajlija.com