Alan Ford Hipoteza

Pretpostavka, bazirana na postojanju zdravog razuma, formulisana tako da zvuči vrlo stručno i pametno, iako je sama po sebi tautologija i kao takva ima informacionu vredonst jednaku nuli.

Idealna za presipanje iz šupljeg u prazno.

Ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti- – Broj Jedan

Efikasnija lokalna samouprava, veća ekonomičnost u radu – Dr Neboijša Stefanović

Bolje 100 godina biti bogat, nego jedan dan siromah – Bob Rock

Što je primena novih modela elektronskog poslovanja veća, to je strategijski menadžment lokalne samouprave efikasniji – Dr Nebojša Stefanović

Ko izgubi dobitak, taj dobija gubitak. – Alan Ford

Što je primena savremenih oragnizacionih modela veća, to je stepen zadovoljenja javnih potreba građana veći – Dr Nebojša Stefanović

Preuzeto sa http://vukajlija.com